Tanıtım

 

  KURUM/KURULUŞUN TARİHÇESİ

  • Kanun No : 3837
  • Kabul Tarihi : 03.07.1992
  • 2809 sayılı Kanunun 11.maddesi c bendi ile kurulmuştur.
  • 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

 

ENSTİTÜ YÖNETMELİĞİ

  • MADDE 2. Enstitünün amacı; akciğer tüberkülozu, bronkojenik karsinom, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, bronşiyal astma ve diğer göğüs hastalıkları konularında bilimsel ve epidemiyolojik araştırmalar, yurt düzeyinde erken tanı, korunma ve rehabilitasyon metodlarının geliştirilmesi ve uygulama alanına aktarılmaktır.
  • MADDE 4. Enstitü çalışma alanına giren konularda laboratuvar ve klinik araştırma birimleri, dökümantasyon ve bilgisayar merkezleri, lokal ve genel eğitim programları hazırlar ve tesis eder. Konuları ile ilgili dış ve iç kuruluşlarla ilişkiyi sağlar ve koordine eder.
 

 

 

ENSTİTÜ MÜDÜRLERİMİZ  :

Prof.Dr.Seyhan ÇELİKOĞLU           (1992-1996)

Prof.Dr.Tuğrul ÇAVDAR                   (1196-1997)

Prof.Dr.Müzeyyen ERK                      (1997-2006)

Prof.Dr.Halil YANARDAĞ                (2006-2010)

Prof.Dr.Sema YILDIRIM                  (22.06.2010-24.01.2013)

Prof.Dr.Oğuz ÇETİNKALE              (13.02.2013-19.08.2015)

Prof.Dr.Recep ÖZTÜRK                    (24.08.2015-…)

 

 

ENSTİTÜ SEKRETERLERİMİZ  :

Demmnur Z. ÇAĞLAYAN         (1992-1996)

Havva ŞİMŞEK                           (1996-2005 Emekli)

Ahmet COŞKUN                         (22.05.2005-16.04.2013)

Zehra GÜNAY                            (01.4.2013-30.05.2014)

Mahmut KAVUKÇU                 (18.08.2014-22.10.2015)

Hacer TOPAKTAŞ                     (09.02.2016 -04.01.2016)

Zehra GÜNAY                              (04.01.2016-…)

Arzu GİDER   

Mustafa ULUDEMİRCİLER      

 

 

 

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved